Zorg en ondersteuning voor ouderen

 • Ruim 5% van de 65-plussers woont in een woonzorgcentrum

  In 2016 woonden in het Vlaamse Gewest iets meer dan 100.000 65-plussers in een woonzorgcentrum. Het aandeel van de 65-plussers dat in een woonzorgcentrum verblijft komt daarmee op 5,3%. 
  In 2008 ging het om 85.000 65-plussers. Het aandeel was toen met 5,2% gelijkaardig. 

 • 27% van de vrouwen van 85 jaar en ouder in een woonzorgcentrum

  Vooral personen van 85 jaar en ouder wonen in een woonzorgcentrum. 14% van de mannen boven de 85 jaar verbleef in 2016 in een woonzorgcentrum, bij de vrouwen liep dat aandeel op tot 27%. 
  Van de bevolking tussen de 65 en 74 jaar verbleef maar 1% in een woonzorgcentrum.

 • 4 op de 5 bewoners zijn zwaar zorgbehoevend

  80% van de bewoners van een woonzorgcentrum had in 2016 een zwaar zorgprofiel. De overige 20% had geen of slechts lichte zorgen nodig.

 • Aandeel ouderen in woonzorgcentrum in Vlaams Gewest kleiner dan in andere gewesten

  Het aandeel 65-plussers dat in een woonzorgcentrum verblijft, lag in 2016 het laagst in het Vlaamse Gewest (5%) en het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (8%). Het Waalse aandeel ligt daar tussenin (6%).

Bronnen

Intermutualistisch Agentschap (IMA): IMA-atlas
Statbel: Bevolking naar woonplaats

Definities

Zorgprofiel: Een zorgprofiel in de ouderenzorg heeft te maken met de zorgbehoevendheid van een persoon die in een woonzorgcentrum (WZC) verblijft en verzorgd wordt.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact