Wandelende mensen in een stad

Wij zijn het netwerk voor openbare statistiek van de Vlaamse overheid.

Kaart demografie

Hoe sterk zal de bevolking in mijn gemeente groeien? Waar in Vlaanderen zet de vergrijzing zich het sterkst door? En hoe zit het met het aantal huishoudens? Dit zijn enkele vragen waarop de nieuwe bevolkings- en huishoudensvooruitzichten voor steden en gemeenten een antwoord willen bieden.

Netwerk van pionnen

Wie is lid van het netwerk Statistiek Vlaanderen? Wat doet de Vlaamse Statistische Autoriteit?

Wandelende mensen in een stad

We voeren een transformatie door voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Vlaamse openbare statistieken.