Betekenis van de uitzendsector voor de Vlaamse economie

  • 17 juni 2016

De uitzendsector verschaft werk aan meer dan 100.000 personen en produceert voor 3 miljard euro bruto toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest.

De sector is zo rechtstreeks goed voor 3,9% van de totale Vlaamse werkgelegenheid en 1,7% van de totale Vlaamse bruto toegevoegde waarde.

De uitzendsector is bij uitstek actief voor andere bedrijfstakken. De helft van de tewerkstelling van de uitzendsector gebeurt voor de tertiaire sector, vooral in de opslag en vervoerondersteunende activiteiten en in de groothandel. Amper 2.900 personen zijn voor de uitzendsector zelf aan de slag, waarvan 2.800 uit de sector zelf en 100 uit andere bedrijfstakken.

Download SVR-st@ts 2016/8 "Betekenis van de uitzendsector voor de Vlaamse economie" (Pdf - 101 kB)

Meer informatie:
Thierry Vergeynst (02 553 51 36)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur