Het Vlaams Gewest noteerde een positief handelsoverschot met het buitenland van 13,1 miljard euro in 2013

  • 19 juli 2016

De Nationale Bank Van België brengt in samenwerking met de 3 gewesten de eerste statistiek uit van de regionale in- en uitvoer van goederen en diensten volgens het ESR 2010. Deze statistiek is daardoor compatibel met andere macro-economische variabelen zoals het bbp. Nu is er een update voor het jaar 2013.

De Vlaamse uitvoer van goederen en diensten kwam in 2013 op 223,2 miljard euro. Dit is amper meer dan in 2012 (+0,1% in nominale termen). Veel heeft te maken met de zwakke economische conjunctuur op dat moment. De goederenuitvoer was met 78,2% belangrijker dan de dienstenuitvoer (21,8%). De totale invoer van goederen en diensten beliep 210,2 miljard euro in 2013. Dat betekent dat het Vlaamse Gewest een positieve netto-uitvoer van goederen en diensten realiseerde van 13,1 miljard euro. Daarvan waren de goederen goed voor +9,4 miljard euro en de diensten voor +3,1 miljard euro.

De netto-uitvoer van goederen en diensten was veruit het grootst in de provincie Antwerpen (+12,6 miljard euro). West-Vlaanderen (+3,6 miljard), Oost-Vlaanderen (+2,8 miljard) en Limburg (+2,2 miljard) noteerden eveneens positieve cijfers. In Vlaams-Brabant was er een overschot van de invoer op de uitvoer ten belope van -8,2 miljard euro).

In de publicatie vindt u ook meer details voor de provincies en arrondissementen en de bedrijfstakken.

Download het volledige rapport (Pdf - 2 Mb)

Download het persbericht (Pdf - 140 Kb)

Resultaten voor goederen en diensten (MS Excel - 59 Kb)

Resultaten voor goederen (MS Excel - 492 Kb)

Resultaten voor diensten (MS Excel - 292 Kb)

Voor meer informatie:
Guy Pauwels (02/553.58.95)
Thierry Vergeynst (02/553.51.36)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur