Het Vlaamse en Belgische echtscheidingscijfer

  • 30 september 2016

Het Vlaamse echtscheidingscijfer is lager dan het Waalse, maar het Belgische behoort wereldwijd tot de top 5.

Gescheiden zijn (en blijven) is nu ook bij 70-plussers een zichtbare realiteit geworden.

Gescheiden zijn/blijven betekent nog steeds hoofdzakelijk alleenwonen. Alleenwonen is hoofdzakelijk een leefvorm van uit de echt gescheiden personen geworden. Niet zozeer de ervaring van een echtscheiding, maar wel het niet samenwonen met een partner heeft negatieve gevolgen voor het economische en psychische welzijn. De verwachte daling van het aandeel huishoudens waar partners samenwonen moet een bekommernis op vele beleidsagenda's zijn.

Download SVR-verkenning 2016/4 "Het Vlaamse en Belgische echtscheidingscijfer: evolutie, positionering, verklaringen en gevolgen" (Pdf - 672 kB)

Meer informatie:
Martine Corijn (02/553.42.08)
Studiedienst Vlaamse regering
Departement Kanselarij & Bestuur