Huishoudens van ouderen. Verschillen naar herkomst.

  • 26 april 2017

Bijna 6% van de 65-plussers in Vlaanderen is van buitenlandse herkomst. De helft daarvan heeft roots in een West- of Noord-EU-land. Daarnaast is ook een behoorlijke groep ouderen afkomstig uit een ZuidEU-land, uit de Maghreb en uit Turkije.

De woonsituatie van de ouderen van buitenlandse herkomst verschilt van die van de Belgische ouderen, de personen uit West- & Noord-EU uitgezonderd. Vooral ouderen van Maghrebijnse en Turkse herkomst hebben een andere huishoudensstructuur. Ze wonen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten van Belgische herkomst nauwelijks collectief, minder vaak alleen en vaker in meergeneratiehuishoudens.

Download SVR-st@ts 2017/2 "Huishoudens van ouderen. Verschillen naar herkomst"

Meer informatie:
Edith Lodewijckx (02 553 41 78)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur