Inburgering en integratie
Stel zelf tabellen samen

Personen met een vreemde nationaliteit
(bron: ADSEI, verwerking SVR-DWH demografie)

Gemeente
Gewest
Vrind
Belfius

Instroom van meerderjarige nieuwkomers
(bron: ABB – kruispuntbank inburgering)

Gemeente
Gewest
Vrind
Belfius

Inburgeraars die een inburgeringsattest behaalden
(bron: ABB – kruispuntbank inburgering)

Gemeente
Gewest
Vrind
Belfius

NWWZ naar herkomstgroep
(bron: VDAB, arvastat)
 

Gemeente
Gewest
Vrind
Belfius

Leerlingen in het gewoon kleuter- en lager onderwijs woonachtig in de gemeente naar thuistaal
(bron: Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming)

Gemeente
Gewest
Vrind
Belfius

Leerlingen in het gewoon secundair onderwijs woonachtig in de gemeente naar thuistaal
(bron: Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming)

Gemeente
Gewest
Vrind
Belfius

 

Download gegevens in Excel-tabellen

Onderstaande tabellen bevatten voornamelijk gegevens op het niveau van het Vlaams gewest, gegevens die niet beschikbaar zijn in de applicatie waarmee je zelf tabellen kan samenstellen.

Inburgering en integratie - subthema's:

Aanwezigheid - Samenleven in diversiteit